ברוכים הבאים!

עורכי הדין עמית מנור ויוקי שמש הקימו בשנת 2001 את המשרד: "עמית מנור - יוקי שמש, עורכי-דין".

ייעודו ושאיפתו של המשרד הם לעסוק אך ורק בתביעות ייצוגיות ותביעות נגזרות. 

התמחות המשרד

המשרד מעורב בהגשת תביעות ייצוגיות ונגזרות רבות ומשמעותיות שהתנהלו בישראל, עיקרן - בתחום שוק ההון, וחלקן - בתחום הצרכני.
המשרד פועל בשיתוף פעולה עם משרדי עורכי דין מובילים בארצות הברית.

חדשות

בית המשפט המחוזי בתל-אביב אישר הגשתה של תביעה ייצוגית שהגיש משרדנו כנגד חברת - חבס השקעות (1960) בע"מ ונושאי משרה בחברה, בטענה של הפרת דיווח לפי חוק ניירות ערך.